ทัวร์โรงงาน

tyj
rt (1)
rt (5)

1. วัสดุ

rt (9)

2. การตัด

mgh (2)

3. การตัดเย็บ

rt (3)

4. ตัดด้าย

rt (8)

5. เหล็ก

mgh (1)

6. ตรวจสอบเสื้อผ้า

rt (12)

7. บรรจุภัณฑ์

rt (10)

8. Encasemen

rt (11)

9. ส่งมอบสินค้า